Katalozi i dokumentacija
 
Proizvodi:


Mehanički filteri
 AquaClean 500 Plus
 AquaClean 700 Atlantik
 AquaClean Hydra M
 AquaClean Cintropur

Filteri za omekšavanje vode
 AquaSoft 10 Plus - vremenski - NOVO!
 AquaSoft 20 Plus - vremenski - NOVO!
 AquaSoft 067 - volumetrijski  
 AquaSoft 267 - volumetrijski  
 AquaSoft 467 - volumetrijski
              AquaSoft 100 Plus - volumetrijski - NOVO!
              AquaSoft 200 Plus - volumetrijski - NOVO!
              AquaSoft 300 Plus - volumetrijski - NOVO!
 
Pribor 
 AquaTest AT900D
 AquaTest 991401 - pH, °C  
 
Ostalo:
 Lewatit S 1567 - ionska smola za omekšavanje, tehnički podaci
 Lewatit S 1567 - ionska smola za omekšavanje
 Cijevni navoj - tablica
 Područje prihvatljivog protoka u cijevima - tablice
 
Proizvodi koji više nisu u ponudi:   
 AquaSoft 047 - vremenski  
 AquaSoft 247 - vremenski  
 AquaSoft 347 - vremenski  
 AquaSoft 447 - vremenski  
    AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr