Aqua


    
Jeste li znali ?

UGODNA ODJEĆA SA PRAVIM IZGLEDOM
Tkanine postaju mekane jer više nema kamenca koji se taloži u vlaknima, a boje postaju izražajnije i jače.(5)
VODA JE OPĆE NASLJEDNO DOBRO, ČIJU VRIJEDNOST MORAJU SVI POZNAVATI. ZADATAK JE SVAKOG DA S NJOM GOSPODARI I DA JE BRIŽLJIVO KORISTI.
Točka X Evropske povelje o vodi.(17)
PRIMJERI IZ PRAKSE I EKONOMSKA KORIST KOJU DOBIVAMO UPOTREBOM OMEKŠANE VODE:
~ 55% uštede deterđenta i sapuna
~ 33% uštede trošenja odjeće
~ 60% uštede energije za grijanje tople vode*
~ 92% uštede na popravcima i zamjeni aparata i dijelova**
* 2 mm naslage kamenca na grijaču
** kotlovnica, bojler, strojevi za pranje suđa, rublja, slavine, pumpe, grijači, ...

(16)
AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr