My status
 Aqua


    
Jeste li znali ?

acqua ~ aqua ~ voda ~ water ~ wasser
ZAŠTITA KOTLOVNICA I BOJLERA
Omekšana voda produžava životni vijek kotlovnica i bojlera jer smanjuje naslage koje nastaju iz tvrde vode. S druge strane postoji i direktna financijska ušteda. Manji trošak (17% ~ 21%) energije, a time direktno i manji utrošak novca potrebnog za zagrijavanje vode u kotlovnici ili bojleru koji su spojeni na omekšanu vodu.(9)
VODA JE OPĆE NASLJEDNO DOBRO, ČIJU VRIJEDNOST MORAJU SVI POZNAVATI. ZADATAK JE SVAKOG DA S NJOM GOSPODARI I DA JE BRIŽLJIVO KORISTI.
Točka X Evropske povelje o vodi.(17)
AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr