Aqua


    
Jeste li znali ?

ZAŠTITA CIJEVI
Nakon dužeg vremena nastaju podeblje naslage kamenca u cijevima kroz koje protiče tvrda voda. Naslage kamenca u cijevima smanjuju potreban presjek cijevi koji je potreban za normalan tok vode. Šum protoka vode kroz cijevi sve je veći, a protok sve manji i pritisak sve slabiji.(10)
PRINCIP FUNKCIONIRANJA *AQUASOFT* UREĐAJA ZA OMEKŠAVANJE VODE
Potpuno automatski vremenski ili volumetrijski upravljani peterostupanjski procesi regeneracije.
Ionska razmjena elemenata (Ca, Mg) - (Na) daje vodu bez otopljenog kamenca koji se inače na povišenoj temperaturi kristalizira, te stvara neugodne i nepoželjne tragove i slojeve kamenca.(2)
ZAŠTITA VENTILA I SLAVINA
Naslage kamenca koje stvara tvrda voda začepljuju i uzrokuju slabo brtvljenje ventila i slavina, koje vidimo kao stalno curenje vode iz vodokotlića ili kapanje vode iz slavine koja je zatvorena do kraja. Takva tvrda voda uzrokuje nepotrebno trošenje novca i kraći životni vijek ventila i slavina.(15)
AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr