Aqua


    
Jeste li znali ?

PRIMJERI IZ PRAKSE I EKONOMSKA KORIST KOJU DOBIVAMO UPOTREBOM OMEKŠANE VODE:
~ 55% uštede deterđenta i sapuna
~ 33% uštede trošenja odjeće
~ 60% uštede energije za grijanje tople vode*
~ 92% uštede na popravcima i zamjeni aparata i dijelova**
* 2 mm naslage kamenca na grijaču
** kotlovnica, bojler, strojevi za pranje suđa, rublja, slavine, pumpe, grijači, ...

(16)
PRINCIP FUNKCIONIRANJA *AQUASOFT* UREĐAJA ZA OMEKŠAVANJE VODE
Potpuno automatski vremenski ili volumetrijski upravljani peterostupanjski procesi regeneracije.
Ionska razmjena elemenata (Ca, Mg) - (Na) daje vodu bez otopljenog kamenca koji se inače na povišenoj temperaturi kristalizira, te stvara neugodne i nepoželjne tragove i slojeve kamenca.(2)
acqua ~ aqua ~ voda ~ water ~ wasser
AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr