Aqua


    
Jeste li znali ?

ZAŠTITA OD MRLJA
Kada se kupaonama koristi omekšana voda, na sanitarijama, slavinama i ventilima nema više mrlja od kamenca koje nagrđuju vašu kupaonicu i troše vaše vrijeme na uklanjanje naslaga i mrlja od tvrde vode.(14)
PRINCIP FUNKCIONIRANJA *AQUASOFT* UREĐAJA ZA OMEKŠAVANJE VODE
Potpuno automatski vremenski ili volumetrijski upravljani peterostupanjski procesi regeneracije.
Ionska razmjena elemenata (Ca, Mg) - (Na) daje vodu bez otopljenog kamenca koji se inače na povišenoj temperaturi kristalizira, te stvara neugodne i nepoželjne tragove i slojeve kamenca.(2)
ZAŠTITA RUKU
Crvenkaste ruke sa hrapavom i suhom kožom koja se ljušti mogu biti uzrikovane vodom punom kamenca. Omekšana voda ne iritira i njeguje.(8)
AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr