Pojmovnik
Naslovnica > Pojmovnik:

Značajni pojmovi u baratanju s vodom

kalcij (calcium) - otopljen u vodi, kalcij je faktor koji uzrokuje nastanak kamenca a može pomoći pri otkrivanju tvrde vode

kloridi (chlorides) - generalno rješivi, velike količine klorida može uzročiti korozivne probleme

kloramin (chloramine) - kombinacija klora i amonijaka koji služi za dezinfikaciju vode

deionizacija (deionisation) - dvofazan proces izmjene iona za odstranjivanje svih ioniziranih minerala i soli iz otopine. U prvoj fazi pozitivno nabijeni ioni odstranjeni su od strane kationski nabijene smjese u zamjenu za kemijski ekvivalent hidrogenih iona. U drugoj fazi negativno nabijeni ioni odstranjeni su od strane anionski nabijene smjese u zamjenu za kemijski ekvivalent hidroksidnih iona. Molekule vode su formiraju kada se hidrogenski i hidroksidni u ovom procesu spoje. Ovaj pojam, DI, se često koristi i kao pojam demineralizacije.

gustoća (density) - masa neke supstance u odnosu na specifičnu jedinicu volumena. Primjer bi bio kilogram po metru kubičnom.

dezinfekcija (desinfection) - proces koji može uključivati dezinfekcijske tvari poput klora, ili fizičke procese poput grijanja kako bi se ubile bakterije

propusnost (flow rate) - količina kapljevine koja protječe u jedinici vremena

grain (gr.) - jedinica koja je jednaka 0.0648 grama ili 1/7000 funte

zeleni pijesak (greensand) - mineral primarno sastavljen od kompleksnih silikata koji posjeduju svojstva za razmjenu iona

tvrdoća (hardness) - prirodna karakteristika vode koja dolazi primarno od prisutnosti otopljenih polivalentnih kationa, kao što su kalcij i magnezij. Ona može rezultirati kamenac u vodi, škrobastu tvar u doticaju sa sapunom i slično. Tvrdoća može biti izraženu u miligramima po litri, graina po galonu, jedinica po milijunu, sve kao ekvivalent kalcij karbonata.

hidrogenski sulfid (hydrogen sulfide) - otvorni plin lošeg mirisa koji prouzročuje glavobolju i mučninu.

neorganske materija (inorganic matter) - tvari koje nisu dobivene iz živih organizama. U te se tvari ubraja kamenje, minerali i metali.

ion (ion) - atom koji funkcionira kao jedinica, a ima pozitivan (kation) ili negativan (anion) električni naboj, a rezultira gubitkom ili dobitkom jednog ili više elektrona.

razmjena iona (ion exchange) - proces otpuštanja iona iz neotopljive konstantne materije za razmjenu za ione iz smjese. Smjer razmjene ovisi o koncentraciji iona u smjesi i afiniteta iona koji se razmjenjuje sa sadašnjim ionima.

kondicioniranje vode (water conditioning) - otklanjanje uzroka tvrdoće vode, kalcijevih i magnezijevih iona, te sve ostale mjere koje poboljšavaju estetsku kvalitetu vodu (nije povezano sa zdravljem).

magnezij (magnesium) - element koji se može pronaći u zemljinoj kori, a otpoljen u vodi daje joj tvrdoću. Magnezij je jedan od uzroka tvrdoće vode.

mikronsko mjerilo (micron rating) - pojam, mjerilo koji se koristi da bi se iskazala karakteristika filtera odnosno količinu tvari koje se neće propustiti kroz njega. Postoje relativna i nominalna mikronska mjerila.

organska materija (organic matter) - po svojoj karbonsko-hidrogenskoj strukturi, organska materija je tvar koja je nastala iz biljaka ili životinja.

oksidacija (oxidation) - kemijski proces u kojem su elektroni odstranjeni iz atoma, iona ili materije, prouzrokujući povećanje valentnosti te tvari. Proces obuhvaća oksidirajuće sredstvo koje je reducirano i reducirano sredstvo koje je oksidirano.

osmoza (osmosis) - označava prolaz otopine kroz semipermabilnu membranu koja će propustiti otopinu ali ne i otapalo. Normalan tok ide tako da se iz razvodnjene otopine pokušava dobiti jednaka otopina na obje strane.

reverzna osmoza (reverse osmosis) - proces obrnut od prirodnog procesa osmoze. Da otopina koja prolazi kroz semipermabilnu membranu postane razvodnjenija.

semipermabilna membrana (semipermable membrane) - obično tanki organski film omogućava prolaz jednih iona ili materijala a spriječava prolaz drugih. U elektrodijalizi semipermabilna membrana će omogućiti prolaz samo kationima. Kod reverzne osmoze, membrana spriječava prolaz najveći dio otopljenih supstanci, ali omogućava prolaz vodi.

regeneracija (regeneration) - proces povratka iona u iskoristivo stanje nakon što je prethodno ionski osiromašen/iskorišten.  

željezo (iron) - često ga možemo pronaći u vodi iz podzemnih izvora/zaliha, predstavlja nepoželjan element u vodnoj opskrbi radi uzrokovanja promjene boje i okusa nakon oksidacije.

 

AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr