Kontakt
Adresa:

AQUA d.o.o.    
Zagrebačka 32
HR-52000 Pazin

Kontakt:
Opći podaci:

  • OIB: 0353 5569 540, 
  • Matični / porezni broj: 1717421, 
  • Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu, 
  • MBS: 040182541, 
  • Temeljni kapital: 39.000,00 kn uplaćen u cijelosti. 
  • Uprava: Dragan Cinkopan
  • Žiro-račun: 2360000-1101653652 - Zagrebačka banka, Zagreb
  • IBAN račun: HR0923600001101653652  - Zagrebačka banka, Zagreb

AQUA d.o.o.   tel: 052-616-777    e-mail: info@aqua.hr